Bảng Giá

Dịch vụ

Phân loại

Giá dịch vụ

Dán sứ Veneer 4.000.000/ răng
Bọc răng sứRăng sứ Katana 3.000.000/ răng
Răng sứ Noritake 4.000.000/ răng
Răng sứ Lucent6.000.000/ răng
Răng sứ Lava Plus8.000.000/ răng
Răng sứ Lava Esthetic9.000.000/ răng
Trồng răng ImplantCấy ghép Implant Hàn8.000.000/ răng
Cấy ghép Implant Pháp15.000.000/ răng
Niềng răng cao cấp 10.000.000 – 30.000.000
Tháo lắp răng giảTháo lắp nhựa cứng400.000 – 3.500.000/ hàm
Tháo lắp nhựa mềm700.000 – 4.500.000/ hàm
Điều trị tủy răngVĩnh viễn500.000 – 1.000.000/ răng
Răng sữa250.000 – 400.000/ răng
Nhổ răngRăng sữa100.000/ răng
Răng thường100.000 – 1.000.000/ răng
Răng khôn700.000 – 1.500.000/ răng
Lấy cao răng 70.000 – 100.000/ răng